Infinito Wallet
Chương trình Airdrop Cộng đồng
Bạn có muốn nhận vô số Airdrop miễn phí từ các đối tác của chúng tôi ngay hôm nay?
4
Các đối tác Airdrop
50,950,000
Tổng số token được phân phối
55,000
Số người tham gia
Còn rất nhiều Airdrop nữa đang chờ bạn!

Hãy tham gia Telegram của chúng tôi để nhận được thông báo sớm nhất. 

CÁC AIRDROP TRƯỚC ĐÂY
 • Bắt đầu đăng ký: 21 tháng 12, 2018
 • Kết thúc đăng ký: 24 tháng 12, 2018
 • Chi tiết: 62,500,000 QNTU tokens đã được phân phối
 • Thời gian phân phối: 5 – 19 tháng 1, 2018
 • Bắt đầu đăng ký: 29 tháng 11, 2018
 • Kết thúc đăng ký: 12 tháng 12, 2018
 • Chi tiết: 750,000 CTC tokens đã được phân phối
 • Thời gian phân phối: 13 – 27 tháng 12, 2018
 • Bắt đầu đăng ký: 29 tháng 11, 2018
 • Kết thúc đăng ký: 12 tháng 12, 2018
 • Chi tiết: 50,000,000 XOV tokens đã được phân phối
 • Thời gian phân phối: 13 – 27 tháng 12, 2018
 • Bắt đầu đăng ký: 6 tháng 07, 2018
 • Kết thúc đăng ký: 10 tháng 07, 2018
 • Chi tiết: 200,000 PASS tokens đã được phân phối
 • Thời gian phân phối: 13 – 17 tháng 08, 2018
ĐỐI TÁC AIRDROP
FAQ
Q1: Điều kiện tham gia là gì?
Tất cả người dùng đã cài đặt Infinito Wallet đều có thể tham gia Chương trình Airdrop của chúng tôi. Tuy nhiên, tùy thuộc vào chính sách riêng của từng Nhà phát hành Airdrop, người tham gia có thể bị hạn chế dựa trên quốc tịch, độ tuổi, hoặc các yếu tố khác.
Q2: Tôi sẽ được nhận Token nào?
Infinito Wallet sẽ cập nhật định kỳ danh sách Airdrop sắp và đang diễn ra. Mỗi Airdrop có số lượng token và giá trị khác nhau.
Q3: Tôi sẽ được nhận Airdrop như thế nào?
Chúng tôi sẽ phân phối các token theo nhiều đợt trong vòng 5 ngày sau khi thời gian đăng ký Airdrop kết thúc.
Q4: Tôi đại diện cho một dự án ICO và muốn tổ chức Airdrop trên Infinito Wallet. Làm thế nào để đăng ký chương trình này?
Nếu bạn có mong muốn phân phối token miễn phí thông qua chương trình Airdrop của Infinito Wallet, hãy điền vào Bản đăng ký tham gia dành cho các ICO. Đội ngũ Infinito sẽ liên lạc với bạn cho các chương trình sắp tới.

Bạn muốn trở thành đối tác Airdrop và phân phối token trên Infinito Wallet?