Infinito Wallet
Ưu đãi cho cộng đồng
Trở thành thành viên của cộng đồng Infinito để được nhận những đặc quyền và ưu đãi tuyệt vời!
6
Đối tác cộng đồng
14,000+
Tổng số tài khoản miễn phí đã được tạo
$80,049
Tổng số USD đã chi
Còn vô số ưu đãi đang chờ bạn!

Infinito Wallet phối hợp cùng các đối tác cộng đồng để đem lại những ưu đãi tốt nhất cho người dùng.

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
  • Ngày bắt đầu: ngày 6, tháng 7, 2018
  • Ngày kết thúc: ngày 10, tháng 7, 2018
  • Chi tiết: tặng 1000 tài khoản EOS miễn phí
  • Ngày bắt đầu: ngày 8, tháng 8, 2018
  • Ngày kết thúc: ngày 8, tháng 8, 2018
  • Chi tiết: hơn 900 tài khoản EOS đã được đăng ký chỉ trong vòng 5 tiếng.
  • Ngày bắt đầu: ngày 1, tháng 10, 2018
  • Ngày kết thúc: ngày 6, tháng 10, 2018
  • Chi tiết: tặng 12,000 tài khoản EOS miễn phí
ĐỐI TÁC CỘNG ĐỒNG

Bạn muốn trở thành đối tác cộng đồng của chúng tôi?