Cộng đồng Infinito Wallet
Chương trình Tặng thưởng khi cài đặt ví
Tham gia cộng đồng Infinito Wallet và nhận hàng loạt các phần thưởng hấp dẫn
2
Tổng số chiến dịch thành công
$17,750
Tổng số phần thưởng đã trao
5,500
Tổng số lượt tải đã đạt được
Chúng tôi sẽ sớm cập nhật nhiều chương trình khác!

Nhận nhiều quà tặng hấp dẫn khi cài đặt Infinito Wallet lần đầu tiên!

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
  • Ngày bắt đầu: 1 tháng 11 năm 2018
  • Ngày kết thúc: 4 tháng 11 năm 2018
  • Tổng số phần thưởng: 500
  • Chi tiết: Người dùng cài đặt ví lần đầu tiên được nhận 1 GAS (5,5 USD)
  • Ngày bắt đầu: 14 tháng 10 năm 2018
  • Ngày kết thúc: 18 tháng 10 năm 2018
  • Tổng số phần thưởng: 500
  • Chi tiết: Người dùng cài đặt ví lần đầu tiên được nhận 0.6 GAS (3 USD)

Trở thành người đầu tiên nhận thông tin về chương trình tặng thưởng.