KIỂM TRA XEM TIỀN MÃ HÓA YÊU THÍCH CỦA BẠN
ĐÃ ĐƯỢC INFINITO WALLET HỖ TRỢ CHƯA?
Icon Tên Nền tảng Ký hiệu
Bitcoin BTC BTC
Bitcoin Cash BCH BCH
Litecoin LTC LTC
Dogecoin DOGE DOGE
Dash DASH DASH
Ethereum ETH ETH
Ethereum Classic ETC ETC
Cardano ADA ADA
NEO NEO NEO
EOS ETH EOS
Guaranteed Ethurance Token Extra ETH GETX
ONG ONT ONG
GAS NEO GAS
Ontology ONT ONT
MedToken ETH MTN
Proxeus ETH XES
FOTA ETH FOTA
EduCoinToken ETH EDU
UnlimitedIP Token ETH UIP
Metal ETH MTL